Kokoukset

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUSKUTSU
Aika: 28.4.2021 klo 18
Paikka: Etäkokous

Ilmoittautumiset kokoukseen Kaken sähköpostiin (info@kaarinankenttaratsastajat.fi) 27.4.2021 klo 18 mennessä. Linkki kokoukseen lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse

ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä
ääntenlaskijat.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Käsitellään ilmoitusasiat
5. Esitetään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto.
6. Esitetään vuoden 2020 tilinpäätös, toimintakertomus sekä toiminnantarkastajan lausunto
7. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapaudesta hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille.
8. Käsitellään hallituksen esittämät ja yhdistyksen jäsenten kirjallisesti hallitukselle
ilmoittamat asiat
9. Kokouksen päättäminen